Zastosowanie naszych produktów pozwala na skuteczne zapobieganie i usuwanie awaryjnych emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Nasza firma aktywnie angażuje się w ochronę środowiska naturalnego i nieustannie dąży do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. To zaangażowanie skutkuje ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań produktów i technologii, które będą jeszcze bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska.

Dzięki naszym produktom możliwe jest skuteczne zapobieganie awaryjnym emisjom niebezpiecznych substancji, co przekłada się na ochronę zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. Nasze produkty są specjalnie opracowane i przetestowane, aby spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i minimalizować ryzyko wypływu szkodliwych substancji do otoczenia.

Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest głęboko zakorzenione w naszej filozofii działania. Pragniemy nie tylko dostarczać produkty, które są skuteczne i niezawodne, ale także dążyć do minimalizacji negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko. Dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań, które będą bardziej ekologiczne, energooszczędne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nieustanne doskonalenie naszych produktów i technologii to nie tylko wynik naszego zaangażowania, ale także odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska. Świadomi zmieniających się wymagań i norm, stale pracujemy nad udoskonaleniem naszych rozwiązań, aby sprostać nowym wyzwaniom i zmniejszyć nasz ślad węglowy.

Jesteśmy przekonani, że aktywne dążenie do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego to kluczowe elementy naszej misji. Nasze wysiłki skupiają się na tworzeniu innowacyjnych produktów i technologii, które nie tylko spełniają potrzeby naszych klientów, ale również przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska naturalnego.

apteczka ekologiczna

Zastosowanie naszych produktów pozwala na skuteczne zapobieganie i usuwanie awaryjnych emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Nasza firma aktywnie angażuje się w ochronę środowiska naturalnego i nieustannie dąży do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. To zaangażowanie skutkuje ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań produktów i technologii, które będą jeszcze bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska.

Dzięki naszym produktom możliwe jest skuteczne zapobieganie awaryjnym emisjom niebezpiecznych substancji, co przekłada się na ochronę zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. Nasze produkty są specjalnie opracowane i przetestowane, aby spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i minimalizować ryzyko wypływu szkodliwych substancji do otoczenia.

Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest głęboko zakorzenione w naszej filozofii działania. Pragniemy nie tylko dostarczać produkty, które są skuteczne i niezawodne, ale także dążyć do minimalizacji negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko. Dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań, które będą bardziej ekologiczne, energooszczędne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nieustanne doskonalenie naszych produktów i technologii to nie tylko wynik naszego zaangażowania, ale także odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska. Świadomi zmieniających się wymagań i norm, stale pracujemy nad udoskonaleniem naszych rozwiązań, aby sprostać nowym wyzwaniom i zmniejszyć nasz ślad węglowy.

Jesteśmy przekonani, że aktywne dążenie do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego to kluczowe elementy naszej misji. Nasze wysiłki skupiają się na tworzeniu innowacyjnych produktów i technologii, które nie tylko spełniają potrzeby naszych klientów, ale również przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska naturalnego.

zestaw awaryjny

Witamy w naszym katalogu

Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym i przemysłowym nasze środowisko naturalne jest coraz bardziej narażone na zagrożenia. Każda działalność gospodarcza wiąże się w większym lub mniejszym stopniu z korzystania ze środowiska, a w konsekwencji potencjalnie negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Ochrona środowiska w dużej mierze uzależniona jest od technologii i produktów jakie są wykorzystywane w tym celu.

Przejdź do oferty
kontener chemiczny
magazyn substancji niebezpiecznych kontener substancji niebezpiecznych składowanie substancji niebezpiecznych
oczomyjka
szafa chemiczna szafa ogniotrwała szafa na substancje łatwopalne
szafa na substancje niebezpieczne

 

Zastosowanie naszych produktów pozwala na skuteczne zapobieganie i usuwanie awaryjnych emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Nasze aktywne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz nieustanne dążenie do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy skutkują nieustannym poszukiwaniem nowych rozwiązań produktów i technologii.

Dzięki naszym produktom możliwe jest skuteczne ograniczanie lub eliminowanie emisji substancji niebezpiecznych w różnych obszarach gospodarki. Nasze rozwiązania są zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Aktywnie uczestniczymy w poszukiwaniu innowacyjnych produktów i technologii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Stale doskonalimy nasze produkty, uwzględniając najnowsze standardy i wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Nasze zaangażowanie obejmuje nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale także edukowanie klientów na temat odpowiedniego stosowania i postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Działamy w sposób odpowiedzialny, dbając o to, aby nasze produkty były bezpieczne dla użytkowników i nie stwarzały ryzyka dla środowiska.

Nasza firma jest gotowa do wyzwań związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem. Jesteśmy zdeterminowani, aby być liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań produktów i technologii, które wspierają zrównoważony rozwój i chronią nasze środowisko naturalne.

Przejdź do oferty
kontener magazynowy
wykładziny przemysłowe

Naszym priorytetem

jest dostarczenie naszym Klientom, najwyższej jakości produktów, które są rozpoznawalne i cenione w Europie. Korzystamy z najlepszych rozwiązań firmy Brady SPC.

zobacz ofertę
kontener wysypowy

Nasza oferta to cała gama

produktów o szerokim spektrum działania, która spełnia wymagania i zaspokaja oczekiwania naszych Klientów.

paleta wychwytowa

CDS Centrum Dystrybucji Sorbentów S.C.

ul. Kwiatowa 12
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472144186
REGON 243047269

tel. +48 33 445 42 06
tel. +48 33 445 42 08
fax.+48 33 445 43 07
e-mail: biuro@cds-bhp.pl
e-mail: biuro@cds.org.pl

Dział Handlowy, Doradztwo Techniczne

+48 797 453 874

Dział Handlowy

+48 797 453 872

Wyślij wiadomość


Wysyłając niniejszy formularz wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez firmę CDS Centrum Dystrybucji Sorbentów S.C. w celu przygotowania i wysłania oferty handlowej, odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu zrealizowana innego zgłoszenia złożonego drogą elektroniczną. Pełna informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w naszej firmie znajduje się w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Warunki handlowe

Zamówienie przesłane do naszej firmy jest dla Kupującego obowiązujące. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienie ze strony Kupującego.

Na zakupiony towar udzielamy gwarancji zgodnie z Kodeksem Handlowym. Jeśli nie jest to inaczej wskazane udzielamy 12-sto miesięcznej gwarancji.

Odbiorca jest zobowiązany do kontroli towaru po jego dostarczeniu. Każda wada bądź uszkodzenie towaru powinno zostać wpisane na list przewozowy/dostawczy lub należy sporządzić protokół uszkodzenia towaru/przesyłki, który musi zostać podpisany przez dostawcę przesyłki. Reklamacja musi być zgłoszona najpóźniej do 7 dni od daty doręczenia przesyłki w formie pisemnej. Odbiorca nie ma prawa do ubiegania się o odszkodowania z tytułu strat w zysku pomimo uznania przez Dostawcę reklamacji.

Więcej niż połowa towaru nie znajduje się na naszym stanie magazynowym i jest sprowadzana pod zamówienie Klienta. Jeśli towar nie znajduje się na stanie magazynowym czas dostawy wynosi od 2 do 4 tygodni. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy natychmiast informuje o tym Kupującego.

Strony internetowe Bielsko pozycjonowanie stron Bielsko