Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Aleksander Słowik i Barbara Antosz działający w ramach spółki cywilnej:
  CDS Centrum Dystrybucji Sorbentów Aleksander Słowik, Barbara Antosz Spółka Cywilna z siedzibą: ul. Kwiatowa 12, 43-300 Bielsko-Biała

 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@cds-bhp.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (np. partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy), biuro usług księgowych, firma windykacyjna

 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od momentu rozwiązania umowy

 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu

 11. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

sorbent do substancji chemicznych

CDS Centrum Dystrybucji Sorbentów S.C.

ul. Kwiatowa 12
43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472144186
REGON 243047269

tel. +48 33 445 42 06
tel. +48 33 445 42 08
fax.+48 33 445 43 07
e-mail: biuro@cds-bhp.pl
e-mail: biuro@cds.org.pl

Dział Handlowy, Doradztwo Techniczne

+48 797 453 874

Dział Handlowy

+48 797 453 872

Wyślij wiadomość


Wysyłając niniejszy formularz wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez firmę CDS Centrum Dystrybucji Sorbentów S.C. w celu przygotowania i wysłania oferty handlowej, odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu zrealizowana innego zgłoszenia złożonego drogą elektroniczną. Pełna informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w naszej firmie znajduje się w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Warunki handlowe

Zamówienie przesłane do naszej firmy jest dla Kupującego obowiązujące. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienie ze strony Kupującego.

Na zakupiony towar udzielamy gwarancji zgodnie z Kodeksem Handlowym. Jeśli nie jest to inaczej wskazane udzielamy 12-sto miesięcznej gwarancji.

Odbiorca jest zobowiązany do kontroli towaru po jego dostarczeniu. Każda wada bądź uszkodzenie towaru powinno zostać wpisane na list przewozowy/dostawczy lub należy sporządzić protokół uszkodzenia towaru/przesyłki, który musi zostać podpisany przez dostawcę przesyłki. Reklamacja musi być zgłoszona najpóźniej do 7 dni od daty doręczenia przesyłki w formie pisemnej. Odbiorca nie ma prawa do ubiegania się o odszkodowania z tytułu strat w zysku pomimo uznania przez Dostawcę reklamacji.

Więcej niż połowa towaru nie znajduje się na naszym stanie magazynowym i jest sprowadzana pod zamówienie Klienta. Jeśli towar nie znajduje się na stanie magazynowym czas dostawy wynosi od 2 do 4 tygodni. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy natychmiast informuje o tym Kupującego.

Pozycjonowanie pozycjonowanie stron